សំណើ​ជា​ថ្មី​របស់​ មាស មុត សុំ​ធ្វើ​អន្ដរា​គមន៍​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ដំណើរការ​នីតិ​វិ​ធី​បណ្ដឹង​សាទុក្ខ​នៅ​ក្នុង​រឿង​ក្ដី ០០២/០១ ក្នុង​គោល​បំណង​ពោល​ប្រា​ស្រ័យ​អំពី​ភាព​អាច​អនុវត្ត​បាន​នៃ​សហ​ឧ​ក្រិដ្ឋ​កម្ម​រួម​ទម្រង់​ទី III នៅ​ អ.វ.ត.ក ឬ ម្យ៉ាង​ទៀត​ សំណើ​ជា​ថ្មី

Posted 25 កក្កដា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentF31_KH.pdf
4.77 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F31
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី