សំណើ​នានា​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ចម្លើយ​តប​របស់​សហ​មេធាវី​នាំ​មុខ​តំណាង​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្ប​វេណី​ទៅ​នឹង​បណ្តឹង​សា​ទុក្ខ​របស់​ ខៀវ​ សំផន​

Posted 31 តុលា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 05 វិច្ឆិកា 2019
Download file
Text DocumentF52_KH.PDF
570.54 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
F52
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី