សំណើ​របស់​មេ​ធាវី​ការ​ពារ​ក្ដី​លោក​ ខៀវ សំផន សុំ​ឲ្យ​ទទួល​យក​ឯក​សារ​ចំនួ​ន​ប្រាំ​មួយ​ សម្រាប់​ការ​ចូល​មក​បង្ហាញ​ខ្លួន​របស់​លោក​ស្រី Kasumi NAKAGAWA

Posted 14 September 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE431_2_KH.pdf
7.61 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E431/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី