សំណើទៅអ្នកជំនាញរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង បន្ទាប់ពីមានសេចក្ដីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលើបណ្ដឹងសាទុក្ខជំទាស់នឹងការដោះលែងជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ (ឯកសារ E138/1/7)

Posted 09 មករា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 09 មករា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE138_1_7_1_KH.PDF
286.52 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E138/1/7/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Parent Document