សំណើរបស់ អៀង សារី សុំកែប្រែសំណើជាបន្ទាន់របស់គាត់ ដើម្បីដាក់សារណាស្តីពីការអនុវត្តន៍នៃការទទួលខុសត្រូវនៃសហកម្មឧក្រិដ្ឋរួមនៅក្នុងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ជំទាស់ទៅនឹងដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះលើករណី កាំង ហ្កេកអ៊ាវ

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

សំណើរបស់ អៀង សារី សុំកែប្រែសំណើជាបន្ទាន់របស់គាត់ ដើម្បីដាក់សារណាស្តីពីការអនុវត្តន៍នៃការទទួលខុសត្រូវនៃសហកម្មឧក្រិដ្ឋរួមនៅក្នុងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ជំទាស់ទៅនឹងដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះលើករណី កាំង ហ្កេកអ៊ាវ
Download file
Text Document00225081-00225085_4.pdf
305.57 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D99/3/15
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
ស្លាក