សំណើរបស់មេធាវី សុំដកចេញនូវវគ្គមួយចំនួនក្នុង ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទៅនឹង សារណា បណ្តឹងឧទ្ធរណ៌របស់មេធាវីការពារក្តី ចំពោះដីកា សម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្តោះអាសន្ន ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ កក្កដា ២០០៧

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

សំណើរបស់មេធាវី សុំដកចេញនូវវគ្គមួយចំនួនក្នុង ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទៅនឹង សារណា បណ្តឹងឧទ្ធរណ៌របស់មេធាវីការពារក្តី ចំពោះដីកា សម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្តោះអាសន្ន ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ កក្កដា ២០០៧
Download file
Text Document00143917-00143918.pdf
83.91 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
C5/22
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
ស្លាក