សំណើរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីសុំការបំភ្លឺអំពី វិសាលភាពនៃការសួរដេញដោលដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងសវនាការ

Posted 18 September 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE365_KH.pdf
1.29 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E365
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី