សំណើសុំដាក់បញ្ចូលសំណុំរឿង ០០៤/២ ទៅក្នុងបណ្ណសារ

Posted 04 ឧសភា 2020 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 04 ឧសភា 2020
Download file
Text DocumentD363_KH.pdf
2.75 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D363
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០៤/២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី