សំណើសុំដីកាបង្គាប់បន្ទាន់ ដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងការធ្វើជាតំណាងដោយប្រសិទ្ធិភាព និងជំនុំជម្រះក្តីប្រកបដោយយុត្តិធ៌ម

Posted 02 វិច្ឆិកា 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 02 វិច្ឆិកា 2021
Download file
Text DocumentF70_KH.pdf
2.03 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F70
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី