សំអាងហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសម្រាប់សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់ នួន ជា សុំប្រើប្រាស់ចម្លើយសារភាពមួយចំនួនពីមន្ទីរសន្តិសុខ ស-២១ អនុលោមតាមវិធាន ៩២ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង

Posted 19 ឧសភា 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 19 ឧសភា 2017
Download file
Text DocumentE399_5_KH.pdf
1.02 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E399/5
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង