ដីកាចាត់តាំង​អ្នក​ជំនាញ​ដើម្បី​វាយ​តម្លៃលើ​សម្បទារបស់​ជន​ជាប់​ចោទ​ក្នុងការ​ចូលរួម​សវនាការ​ និង​ដីកា​កំណត់​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ

Posted 28 ធ្នូ 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 02 មករា 2018
Download file
Text DocumentE460_KH.pdf
378.94 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E460
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង