ឧបសម្ព័ន្ធ ១៖ កាលវិភាគចុងក្រោយសម្រាប់សវនាការបណ្តឹងសាទុក្ខ ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២

Posted 16 មិថុនា 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 16 មិថុនា 2021
Download file
Text DocumentF66.1_KH.pdf
698.19 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
F66.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល
Parent Document