និស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ទទួលបានជ័យលាភីលេខ១ សម្រាប់ការប្រកួតសវនាការប្រឌិតថ្នាក់ជាតិ ស្តីពីនីតិមនុស្សធម៌អន្តរជាតិ ឆ្នាំ២០២៣ រៀបចំដោយ អ.វ.ត.ក.

Posted 04 ធ្នូ 2023 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 04 ធ្នូ 2023
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentKH_Press_Release_ECCC Moot Court Competition_4Dec2023_Final.pdf
450.51 គីឡូ​បៃ​