សវនាការលើភស្តុតាងនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១

Posted 14 ធ្នូ 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 27 មករា 2017
កាលបរិច្ឆេទ

ចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង​បញ្ចប់ការចោទសួរ​ជនជាប់ចោទ ​នួន ជា​ ហើយ​សហព្រះរាជអាជ្ញា​ត្រូវបានផ្តល់ពេលវេលា​ដើម្បីចោទសួរ​ទៅលើជនជាប់ចោទ។​ នៅពេល​រសៀល​ អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង​បន្តការស្តាប់ចម្លើយសាក្សី​ ឡុង នរិន្ទ​ ​តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ​។