តើអង្គចៅក្រមនឹងឈានដល់ការចេញសេចក្ដីសម្រេច យ៉ាងដូចម្តេច?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

នៅក្នុងដំណើរការអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ចៅក្រមទាំងអស់នឹងព្យាយាមសម្រេចឲ្យបាននូវការ​ព្រមព្រៀងគ្នាជាឯកច្ឆន្ទ ទៅលើរាល់សេចក្តីសម្រេចចិត្ត ឬសាលក្រមណាមួយដែលបានធ្វើឡើង។ ប្រសិនបើចៅក្រមមិនយល់ស្របគ្នាជាឯកច្ឆ័ន្ទនោះទេ សេចក្តីសម្រេចនឹងត្រូធ្វើឡើង​ដោយសំ​ឡេង​"ភាគ​ច្រើនលើស​លប់"។ នៅសាលាដំបូងត្រូវតែមានចៅក្រម ៤រូប ក្នុងចំណោមចៅក្រម ៥រូប បោះឆ្នោត​យល់ព្រមសម្រេចសេចក្តីឲ្យជាប់ទោសហើយនៅតុលាការកំពូល ត្រូតែមានចៅក្រម៥រូបក្នុងចំណោ​ចៅក្រម ៧រូបបោះឆ្នោតយល់ព្រមលើសេចក្តីសម្រេច ឬលើសាលដីកាស្ថាពរ។

ដូច្នេះ រាល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តត្រូតែមានការគាំទ្រទាំងចៅក្រមកម្ពុជានិងចៅក្រមអន្តរជាតិ។ ដោយផ្អែតាមរូ​​មន្តនេះ ប្រសិនបើពុំមាន​សំឡេង​​​"ភាគ​ច្រើនលើសលប់" ទេនោះ ចុងចោទនឹងត្រូរួចផុតពីការចោទប្រកាន់។ការណ៍នេះគឺអនុលោមទៅតាមមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលការណ៍ច្បាប់ ដែលចែងថា ជនណាក៏ដោយ ត្រូតែជាមនុស្សគ្មានទោសរហូតទាល់តែជននោះត្រូបានតុលាការជំនុំជម្រះ និងរកឃើញថាមានទោស​ពី​បទ​ឧក្រិ​ដ្ឋណាមួយ។