មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិដើម្បីការផ្សះផ្សាជាតិ រៀបចំទស្សនកិច្ចជូនអ្នកភូមិមកពីខេត្តចំនួនបី ស្ទឹងត្រែង រតនៈគីរី និងមណ្ឌលគីរី ទស្សនាសាលាក្តីនិងជួបលោក ហុយ វណ្ណៈ មន្រ្តីកិច្ចការសាធារណៈ

Posted 10 សីហា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 16 មករា 2017
កាលបរិច្ឆេទ

មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិដើម្បីការផ្សះផ្សាជាតិ រៀបចំទស្សនកិច្ចជូនអ្នកភូមិមកពីខេត្តចំនួនបី ស្ទឹងត្រែង រតនៈគីរី និងមណ្ឌលគីរី​ ទស្សនាសាលាក្តីនិងជួបលោក ហុយ វណ្ណៈ មន្រ្តីកិច្ចការសាធារណៈ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />