ការកែសម្រួលសមាសភាពចៅក្រមកម្ពុជា​នៅ​​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង ​និងអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល

យោង​តាម​សំណើ​របស់​ប្រធាន​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង និង​​ប្រធាន​​អង្គជំនុំ​ជម្រះ​​តុលាការ​​កំពូល​នៃ​​អង្គជំនុំជម្រះ​​វិសាមញ្ញ​​ក្នុង​តុលាការ​​កម្ពុជា​ (អ.វ.ត.ក) និង​បន្ទាប់​​ពី​មាន​​ការ​អនុម័ត​​យល់ព្រម​​ពី​ឧត្តម​​ក្រុមប្រឹក្សា​​នៃ​អង្គចៅក្រម ​ព្រះ​មហាក្សត្រ​ព្រះ​បាទ​សម្តេច​​ព្រះ​បរមនាថ​ នរោត្តម​ សីហមុនី បាន​ត្រាស់​បង្គាប់​កែ​​សម្រួល​​សមាសភាព​​ចៅក្រម​​ជាតិ ​ដែល​បម្រើ​ការងារ​នៅ​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង និង​អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល ដែល​មាន​ដូច​ខាងក្រោម៖

នៅ​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង ចៅក្រម យូរ ឧត្តរា ត្រូវបាន​តែងតាំង​ជា​ចៅក្រម​ពេញសិទ្ធិ​ជំនួស​ចៅក្រម ធូ មណី ដែល​​ត្រូវបាន​​តែងតាំង​​ជា​​ចៅក្រម​​បម្រុង​វិញ។

នៅ​អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល ចៅក្រម ម៉ុង មុនីចរិយា ត្រូវបាន​តែងតាំង​ជា​ចៅក្រម​ពេញសិទ្ធិ​ជំនួស​ចៅក្រម ស៊ិន រិទ្ធ ដែល​ត្រូវបាន​តែងតាំង​ជា​ចៅក្រម​បម្រុង​វិញ។