អ.វ.ត.ក​បានសម្រេច​លើស​ផែនការ​ក្នុងការទទួល​អ្នកមកទស្សនា​ចំនួនជាង ១០០.០០០ នាក់

Posted 06 មករា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 06 មករា 2012
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC PR 4 Jan 2012 (Kh).pdf
123.38 គីឡូ​បៃ​