សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​អន្តរជាតិ​បម្រុង

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ជា​សាធារណៈ​នេះ​ត្រូវបាន​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​អនុលោម​តាម​វិធាន​ផ្ទៃក្នុង ២១(១)(គ) របស់  អ.វ.ត.ក ដើម្បី​ធានា​ថា​សាធារណជន ជាពិសេស ជនរងគ្រោះ​នៃ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែល​កំពុង​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការ​ស៊ើបអង្កេត​ត្រូវបាន​ទទួល​ព័ត៌មាន​ក្នុង​ថិរវេលា​សមស្រប អំពី​ដំណើរការ​នីតិវិធី​ដែល​កំពុង​បន្ត​របស់ អ.វ.ត.ក។

សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​អន្តរជាតិ​បម្រុង​បាន​ស្បថ​ចូល​កាន់តំណែង​ជា​សហចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​បម្រុង នៅ​ចំពោះ​មុខ​កិច្ចប្រជុំ​ពេញអង្គ​នៃ អ.វ.ត.ក កាលពី​ថ្ងៃទី ២១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១១។ ដោយ​អនុលោម​តាម​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ដែល​ត្រូវបាន​ចុះហត្ថលេខា​ដោយ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជានិង​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ និង​ច្បាប់​គ្រប់គ្រង​ដំណើរការ​នីតិវិធី​នៅ​ចំពោះ​មុខ អ.វ.ត.ក សហ​ចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​អន្តរជាតិ​បម្រុង​មាន​កាតព្វកិច្ច​ផ្លូវច្បាប់​ក្នុងការ​ស៊ើបអង្កេត​សំណុំរឿង​ដែល​ត្រូវបាន​បញ្ជូន​មក​ពី​ការិយាល័យ​សហព្រះរាជអាជ្ញា [មាត្រា ៥(៦) នៃ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ស្តីពី​ការបង្កើត អ.វ.ត.ក និងមាត្រា ១២ ២៣ ២៦ ២៧ និង​មាត្រា​ផ្សេងទៀត​នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី​ការបង្កើត អ.វ.ត.ក]។ ដូច្នេះ សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​អន្តរជាតិ​បម្រុង មាន​សិទ្ធិ​ស្របច្បាប់​ពេញលេញ​ក្នុងការ​បំពេញ​មុខងារ​របស់ខ្លួន ទោះបីជា​ឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សា​នៃ​អង្គចៅក្រម​បាន​បដិសេធ​មិន​ធ្វើការ​តែងតាំង​រូបលោក​ជា​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​ពេញសិទ្ធិ​ក៏ដោយ។ ចាប់តាំង​ពីបាន​ចូលរួម​ជាមួយ អ.វ.ត.ក នៅថ្ងៃទី ១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១ លោក​បាន​ចាត់​វិធាន​ផ្សេងៗ​ដើម្បី​ធានា​ឲ្យ​មាន​ដំណើរការ​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​នៅ​ផ្នែកអន្តរជាតិ​នៃ​ការិយាល័យ​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត រួមមាន ការ​ដាក់​សំណើ​ជាថ្មី​ដល់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ សុំបុគ្គលិក​ចាំបាច់​បន្ថែម​ទៀត ដើម្បី​ឲ្យ​មាន​លទ្ធភាព​ស៊ើបអង្កេត​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​នៅក្នុង​សំណុំរឿង ០០៣ និង ០០៤។

កាលពី​ថ្ងៃទី ១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១ និង ថ្ងៃទី ៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២   សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​អន្តរជាតិ​បម្រុង​បាន​ដាក់​កំណត់ហេតុ​ចំនួន​ពីរ​ស្តីពី​ការ​ខ្វែងយោបល់​ទាក់ទិន​នឹង​កិច្ចស៊ើបសួរ​នៅ​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០៣ និង ០០៤ ជូន​អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ (វិធានផ្ទៃក្នុង ៧២)។ នៅក្នុង​កំណត់ហេតុ​ទាំងពីរ សហចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​ជាតិ​បាន​លើកឡើង​ជាដំបូង​យ៉ាងច្បាស់ ហើយ​ក្រោយមក​ដោយ​ប្រយោល អំពី​ការជំទាស់​របស់ខ្លួន​ចំពោះ​សំណើ​សុំ​ឲ្យ​មាន​កិច្ច​ស៊ើបសួរ​ទាំងនេះ។ មូលដ្ឋាន​នៃ​ការ​ជំទាស់នេះ​គឺថា ឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សា​នៃ​អង្គចៅក្រម​មិនទាន់​បាន​តែងតាំង​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​អន្តរជាតិ​បម្រុង​ជា​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​ពេញសិទ្ធិ​នៅឡើយ ដូច្នេះ​គាត់​គ្មាន​សិទ្ធិ​ចាត់វិធានការ​ទេ។

ប្រធាន​អង្គ​បុរេ​ជំ​នុំជម្រះ​បាន​ទទួល​ការ​ខ្វែង​យោបល់​ទាំងនេះ​ក្នុង​ថិរវេលា​ទាន់ពេល​និង​សមស្រប ហើយ​តាម​រយៈ​អនុស្សរណៈ​ចុះថ្ងៃទី ៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២ បាន​បញ្ជូន​កំណត់ហេតុ​នៃ​ការ​ខ្វែង​យោបល់​ទាំងពីរនេះ​ត្រឡប់វិញ ដោយ​មិនបាន​ជូន​ដំណឹង​ថា អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ​បាន​ធ្វើ​សេចក្តី​សម្រេច​មួយ​ដោយ​មាន​សម្អាងហេតុ​ឡើយ។ អនុស្សរណៈ​នេះ​បាន​បញ្ជាក់​ថា “ចៅក្រម​នៃ​អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ” បាន​ជួបប្រជុំ​នៅថ្ងៃ​ទី ២៧ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១២ ហើយ ចៅក្រម​នៃ​អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ​មិនបាន “ឯកភាព​គ្នា​ដើម្បី​ធ្វើការ​ពិចារណា​ទៅលើ​ខ្លឹមសារ​នៃ​ឯកសារ​ទាំងនេះ​ទេ” ដោយ​ផ្អែកលើ​មូលដ្ឋានថា “លោក Laurent Kasper-Ansermet មិនមាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ចាំបាច់​ដើម្បី​បំពេញ​តួនាទី​របស់ខ្លួន ដោយ​អនុលោម​តាម​កិច្ច​ដំណើរការ​នីតិវិធី​ស្របច្បាប់​ជា​ធរមាន​ឡើយ”។

ដោយ​អនុលោម​តាម​ច្បាប់​សម្រាប់​ដោះស្រាយ​ការ​ខ្វែង​យោបល់គ្នា [មាត្រា ២៣ ថ្មី នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី​ការបង្កើត អ.វ.ត.ក និងវិធានផ្ទៃក្នុង ៧២ (៤)(ឃ) ប្រសិនបើ​អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ​មិនអាច​រក​បាន​នូវ​សម្លេង​គាំទ្រ​ភាគច្រើន​តាម​ការ​តម្រូវ  ដីកា ឬ​កិច្ចស៊ើបសួរ​ដែល​បាន​ធ្វើឡើង (ឬ​ដែល​បម្រុង​នឹង​ធ្វើ) ត្រូវមាន​សុពលភាព (ឬ​ត្រូវតែ​យកមក​អនុវត្ត)។ គោលការណ៍​នេះ​ត្រូវ​យកមក​អនុវត្ត​យ៉ាង​ពេញលេញ​ចំពោះ​ការ​ខ្វែង​យោបល់​ស្តីពី​កិច្ចស៊ើបសួរ ដែល​ត្រូវបាន​ស្នើសុំ​ដោយ​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​អន្តរជាតិ។ ដូច្នេះ សេចក្តី​សម្រេច​ទាំងពីរ​អាច​យកមក​អនុវត្ត​បាន។

ដោយ​ផ្អែក​លើ​មូលដ្នាន​នេះ នៅថ្ងៃនេះ សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​អន្តរជាតិ​បាន​​ចេញ​​ដីកា​ស្តីពី​ការ​បន្ត​ធ្វើ​ឡើងវិញ​នូវ​ការ​ស៊ើបអង្កេត​នៅក្នុង​សំណុំរឿង ០០៣ (ចំណាត់ថ្នាក់ឯកសារ៖ សាធារណៈ)។

ច្បាប់​តម្រូវ​ឲ្យ​អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ​ធ្វើការ​ពិនិត្យ​លើ​កម្មវត្ថុ​នៃ​ការ​ខ្វែងយោបល់ និង​ចេញ​សេចក្តី​សម្រេច “ដោយ​មាន​សម្អាង​ហេតុ និង​ដោយ​មាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​របស់​អ្នក​ចេញ​សេចក្តី​សម្រេច” [វិធានផ្ទៃក្នុង ៧២(៤)(ង)]។ ប្រធាន​អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ​មិនបាន​ឲ្យ​មាន​ការ​ជូនដំណឹង​អំពី​សេចក្តី​សម្រេច​នេះ​តាម​តម្រូវការ​នៃ​ច្បាប់​ដែល​ចែង​ពី​នីតិវិធី​ទាំងនេះ​ឡើយ។ ស្ថានភាព​នេះ​បង្ក​ឲ្យ​មាន​សេចក្តី​ព្រួយបារម្ភ​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ​អំពី​កង្វះ​នៃ​ភាព​អនាគតិ​របស់​លោក ប្រាក់ គឹម សាន ប្រធាន​អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ។ ដោយ​ផ្អែក​លើ​មូលដ្នាន​ទាំងនេះ សំណើសុំ​ដាក់​បណ្តឹង​ដិតចិត្ត​ចំពោះ​ចៅក្រម ប្រាក់ គឹមសាន ត្រូវបាន​ដាក់​ជូន​អង្គបុរេជំនុំជម្រះ ដោយ​ស្នើសុំ​ឲ្យ​ចៅក្រម ប្រាក់ គឹមសាន លាលែង​ដោយ​ស្ម័គ្រចិត្ត​ពី​ដំណើរការ​នីតិវិធី​ទាំងឡាយ​ទាក់ទិន​នឹង​សំណុំ​រឿង ០០៣ និង ០០៤។

ដើម្បី​កែតម្រូវ​កំហុស​នីតិវិធី​ដែល​នាំ​ឲ្យ​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​អន្តរជាតិ​មិនបាន​ទទួល​ដំណឹង​ស្តីពី​សេចក្តី​សម្រេច​លើ​ការ​ខ្វែង​យោបល់​ទាំងនេះ កំណត់ហេតុ​នៃ​ការ​ខ្វែងយោបល់​ត្រូវបាន​បញ្ជូន​ត្រឡប់​ទៅ​អង្គបុរេជំនុំជម្រះ​វិញ។