ការចែកសៀវភៅសាលក្រម​​សំណុំរឿង០០១ នៅ​​ពន្ធនាគារ​ព្រៃស វាលពិឃាត​​បឹងជើងឯក និង សារមន្ទីរ​​​ទួលស្លែង