ពិធីចែកសៀវភៅសាលដីកាស្ថាពរនៃសំណុំរឿង០០១

តំណាង​ក្រសួង ស្ថាប័ន ព្រមទាំង​សិស្ស​និសិត្ស និង​ កងកម្លាំង​ប្រដាប់អាវុធ បាន​ជួបជុំ​គ្នា​នៅ អ.វ.ត.ក ក្នុង​ពិធី​ចែក​សៀវភៅ​សាលដីកា​ស្ថាពរ​នៃ​សំណុំ​រឿង ០០១ នៅ​ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២។ ពិធី​នេះ​ត្រូវបាន​ប្រារព្ធ​ឡើង​ក្រោម​អធិបតីភាព​ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធាន​ការិយាល័យ​រដ្ឋបាល​ស្តីទី​នៃ​ អ.វ.ត.ក។

Date