ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី

Photo

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មានតួនាទី ជាប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្ដីទីចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៩មក។ ឯកឧត្តមត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានបំរុង និងប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងតុលាការនៃ អ.វ.ត.ក. ពីឆ្នាំ ២០០៦ ដល់ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩។ 

ឯកឧត្តមទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសបារាំង ហើយបានត្រលប់មកកម្ពុជាវិញនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៣ និងបានចូលរួមជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ឲ្យគណកម្មការការងារនៃសភាធម្មនុញ្ញបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតថ្ងៃទី ០៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ដែលរៀបចំឡើងក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ។ 

ចាប់តាំងពីពេលនោះមក ឯកឧត្តមបានបំរើការងារនៅក្នុងការិយាល័យទីស្ដីការគណរដ្ឋមន្ដ្រី និងត្រូវបានតែងតាំងជាបន្ដបន្ទាប់នូវតួនាទីដូចខាងក្រោម៖ ពីឆ្នាំ ១៩៩៤ ដល់ ឆ្នាំ ២០០១ ជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់របស់ទេសរដ្ឋមន្ដ្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណរដ្ឋមន្ដ្រី ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់  ជាទីប្រឹក្សាច្បាប់របស់ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហម ហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៤ ឯកឧត្តមត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធីការនៅក្នុងការិយាល័យទីស្ដីការគណរដ្ឋមន្ដ្រី។ ឯកឧត្តមក៏ជាមេធាវីមួយរូបដែលបានចុះបញ្ជីនៅសមាគមគណៈមេធាវីកម្ពុជាផងដែរ។

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យប៉ារីស (University Paris I Pantheon–Sorbonne), បញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកច្បាប់ជំនួញ និង ច្បាប់ការងារ(១៩៨៩), បញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែក ច្បាប់សង្គម (១៩៩០),  D.E.A in Social Law និងបរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលរដ្ឋបាល (១៩៩២)។ 

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ក្នុងនាមជាប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល បានសហការគ្នាជាមួយអនុប្រធានដើម្បីផ្ដល់កិច្ចសម្របសម្រួលទូទៅ និងការណែនាំសម្រាប់ផ្នែកនិងអង្គភាពផ្សេងៗនៅក្រោមចំណុះការិយាល័យរដ្ឋបាល ដើម្បីធានានូវការគាំទ្រពេញទំហឹងដល់ដំណើរការតុលាការ ។

ឯកឧត្តមក៏ទទួលបន្ទុកផងដែរលើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀង និងសហគមន៍អ្នកផ្ដល់ជំនួយ។

ឯកឧត្តមទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងពីមន្ដ្រីច្បាប់របស់ខ្លួន ដែលផ្ដល់ការណែនាំអំពីក្របខណ្ឌច្បាប់ដែលអាចអនុវត្ដបាន ព្រមទាំងធ្វើសេចក្ដីព្រាងនិងពិនិត្យឡើងវិញរាល់ឯកសារផ្លូវការទាំងអស់។