ទស្សនកិច្ចរបស់និស្សិតច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ ឡេដិន

Date

និស្សិតច្បាប់មួយក្រុមមកពីសាកលវិទ្យាល័យ ឡេដិន នៃប្រទេសហុល្លង់ បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៃតុលាការកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ១៥ សីហា​​​ ២០១២។ ពួកគេបានចូលរួមស្តាប់សវនាការនៃសំណុំរឿង - ០០២ ហើយបានជួបជាមួយនឹងចៅក្រមមួយចំនួននៃអង្គបុរេជំនុំជម្រះ និង​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​នៃ​តុលាការកំពួលព្រមទាំងតំណាងខាងផ្នែកកិច្ចការសាធារណ និងអង្គភាពគាំពារការការពារក្តី។

Description of group

Law students

Nationality of participants
Dutch
Activity
Briefings + hearing
ECCC participants

Lars Olsen
Eric Husket
Judge Downing
Judge Milart
Judge Jayasinghe

Total number of visitors
15
Number of visitors - Students (excld. Professors/Teachers)
15