សវ​​នា​​ការ​ស្តាប់​ទឡ្ហី​ករណ៍​ផ្ទាល់​មាត់​មុ​ន​ដំណើរ​ការ​​ស​វ​​នា​​ការ​​​​លើ​​ភស្តុ​​តាង​​នៅ​​ក្នុង​​សំណុំ​​រឿង ​​០០២​​/០២ ​

       អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹងបើកសវនាការស្តាប់ទឡ្ហីករណ៍ផ្ទាល់មាត់មួយ នៅថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤  ដោយចាប់ផ្តើមពីម៉ោង ៩ ព្រឹកតទៅ ដើម្បីស្តាប់ការលើកអំណះអំណាងដោយផ្ទាល់មាត់លើវិសាលភាពនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ និងសំណើរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តី
ជនជាប់ចោទ ខៀវ សំផន ដែលថា សំណុំរឿង ០០២/០១ គួរតែត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរសិន មុននឹងចាប់ផ្តើមសវនាការលើភស្តុតាងនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២។ ក្នុងករណី សវនាការនេះ មិនអាចបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈដូចការគ្រោងទុក នឹងត្រូវបន្តនៅថ្ងៃបន្ទាប់។

         សវនាការនេះនឹងបើកទូលាយសម្រាប់សាធារណជន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ហើយកៅអីនៅក្នុងសាលសវនាការនឹងត្រូវផ្តល់ជូនអ្នកដែលមកមុន ឬបានទំនាក់ទំនងទុក
មុន។ តំណាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលចង់ ចូលរួមក្នុងសវនាការនេះ សូមនាំមកជាមួយនូវប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនដែលចេញដោយ អ.វ.ត.ក។ ប្រសិនបើលោក អ្នកមានសំណួរ
ទាក់ទងនឹងប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួននេះ សូមមេត្តាទំនាក់ទំនងមក pas@eccc.gov.kh

        នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២ នួន ជា និងខៀវ សំផន ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ និងការរំលោភបំពារ
បំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវ ឆ្នាំ ១៩៤៩។ នីតិវិធីផ្សេងៗទៀតដែលនឹងត្រូវបំពេញ នៅមុនពេលចាប់ផ្តើមសវនាការលើអង្គសេចក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ មាននៅក្នុងអនុស្សរណៈ អមដោយផែនការការងារ ដែលចេញដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ កន្លងទៅ។
ឯកសារទាំងនេះអាចរកបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ អ.វ.ក.ត។

អនុស្សរណៈ : http://www.eccc.gov.kh/document/court/28449

ផែនការការងារ : http://www.eccc.gov.kh/document/court/28452