សា​លា​ក្តី​ខ្មែរ​ក្រហម​ទស្ស​ន​កិច្ច​នៅ​អតីត​បន្ទាយ​ចុង​ក្រោយ​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​

មន្ត្រីមកពីការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត និងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានធ្វើទស្សនកិច្ចស្រុកចំនួន ៩ នៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ បាត់ដំបង និងខេត្តប៉ៃលិន ដែលស្រុកទាំងនេះមានទីតាំងនៅក្នុងអតីតបន្ទាយចុងក្រោយរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហម កាលពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤។ 

ដោយធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយគណៈអភិបាលស្រុកទាំងនេះ សាលាក្តីខ្មែរក្រហម បានរៀបចំវេទិកាសាធារណៈចំនួន ៩ នៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែង ត្រពាំងប្រាសាទ បន្ទាយអំពិល សំឡូត ប៉ៃលិន សាលាក្រៅ សំពៅលូន ភ្នំព្រឹក និងកំរៀង។ វេទិកានីមួយៗមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ ៣០០នាក់ ដែលបានចូលរួមដើម្បីស្វែងយល់ និងទទួលបន្ថែមនូវព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការ។


លោក យឹម ផាន់ណា អភិបាលស្រុកអន្លងវែងបានស្វាគមន៍សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ ម៉ាក់ ហាម៉ុន ដែលបានអញ្ជើញទៅស្រុកអន្លងវែងកាលពីថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤។

វេទិកាទាំងនេះបានផ្តល់នូវឱកាសដ៏សំខាន់ដល់មន្ត្រីតំណាងមកពីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការជូនដល់អ្នកចូលរួម ជាពិសេសបានគូសបញ្ជាក់លើសំណុំរឿង ០០៣ និង០០៤។ ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្សព្វផ្សាយនៅស្រុកអន្លង់វែងបានបញ្ចប់ នៅថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ហើយនៅទីនេះ សហចៅក្រម
ស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ ម៉ាក់ ហាម៉ុន បានផ្តល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗមួយចំនួនទាក់ទងនឹងកិច្ចការដែលការិយាល័យរបស់លោកបានធ្វើជូនដល់អ្នកចូលរួមជាង ២០០ នាក់។ ទិដ្ឋភាព
មួយក្នុងចំណោមទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗនៃវេទិកានេះគឺជាកន្លែងមួយសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចូលទៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយអ្នកចូលរួម។ អ្នកចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានីមួយៗ
ត្រូវបានផ្តល់ឱកាសក្នុងការចោទជាសំណួរ ឬធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅកាន់តំណាងមកពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហម។

អ្នកចូលរួមក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៅស្រុកត្រពាំងប្រាសាទបានសួរសំណួរទៅកាន់លោកចៅក្រម ម៉ាក់ ហាម៉ុន នៅអំឡុងពេលនៃការធ្វើវេទិកាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤។

លោកសហចៅក្រមអន្តរជាតិ ម៉ាក់ ហាម៉ុន និងលោកអភិបាលស្រុកបន្ទាយអំពិល។

អ្នកចូលរួមក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៅស្រុកបន្ទាយអំពិល

ខណៈដែលអ្នកចួលរួមជាច្រើនបានបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះសំណុំរឿង ០០២ និង០០២ ការចាប់អារម្មណ៍មានចំនួនតិចចំពោះសំណុំរឿង ០០៣ និង០០៤ ហើយសំណួរ និងអត្ថាធិប្បាយជាច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើង។ ហេតុអ្វីបានជាសំណុំរឿងទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ តើវាមិនជាការប្រសើរទេឬក្នុងការចំណាយថវិកា
ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ហើយតើវាមានសារៈ ប្រយោជន៍អ្វីដែលត្រូវមានសំណុំរឿងទាំងនេះ?អ្នកចូលរួមក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៅស្រុកសំឡូត ខេត្តបាត់ដំបង។