អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នឹង​ធ្វើ​សវ​នា​ការ​ដេញ​ដោល​ភ័ស្តុតាង​លើ​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​រៀប​អាពា​ហ៍ពិ​ពាហ៍​ដោយ​បង្ខំ​ និង​ ការ​រំលោភ​សេព​សន្ធវៈ​

ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦ តទៅ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹងធ្វើ​សវនា​ការដេ​ញ​​​ដោលភ័ស្តុតាងលើការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ និង ការរំលោភសេពសន្ធវៈ នៅអំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន ០៨ រូប សាក្សីចំនួន ០៣ រូប និង អ្នកជំនាញចំនួន ០២ រូប ត្រូវបានសម្រេចយកមកស្តាប់សក្ខីកម្មនៅក្នុងផ្នែកនេះ ក្នុងការជំនុំ-ជម្រះក្តី​លើសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទ នួន ជា និង ខៀវ សំផន ។

យោងតាមដីកាដំណោះស្រាយ បក្សកុម្មុយ​នីស្តកម្ពុជា​បាន​អនុវត្តគោលនយោបាយស្តីពីការដាក់កំហិតលើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ តាមរយៈមធ្យោបាយចាំបាច់នានា ចាប់ពីមុនឆ្នាំ ១៩៧៥ រហូតដល់​យ៉ាងហោច​ណាស់ ថ្ងៃទី ០៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាន និង ការពារបដិវត្តន៍សង្គមនិយម។ យោងតាមការចោទប្រកាន់ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា បុរស និង ស្រ្តី ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការ នៅក្នុងពិធីរួមគ្នាដែលមានចាប់ពី ០២ ទៅជាង ១០០ គូក្នុងមួយលើកៗ។ តាមការចោទប្រកាន់ដដែល ចារីបានតម្រូវឲ្យអ្នករៀបការទាំងនោះរួមដំណេកដោយបង្ខំ ដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះទទួលរងនូវការបំពារបំពានផ្លូវភេទតាមវិធីបង្ខំ ដោយមិនមានការព្រមព្រៀងពីជនរងគ្រោះ។

រហូតមកដល់ពេលនេះ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានស្តាប់សក្ខីកម្មសាក្សីចំនួន ៩២ រូប ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន ៤៨ រូប និង អ្នកជំនាញចំនួន ០៤រូប ក្នុងរយៈពេលសវនាការចំនួន ២១៦ ថ្ងៃ។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សវនាការលើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ និង ការរំលោភសេពសន្ធវៈ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងធ្វើសវនាការដេញដោលលើភ័ស្តុតាងពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុជម្លោះប្រដាប់អាវុធរវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសវៀតណាម ហើយចុងក្រោយបំផុត អង្គជំនុំជម្រះនឹងធ្វើសវនាការលើតួនាទីរបស់ជនជាប់ចោទ នួន ជា និង ខៀវ សំផន។ អង្គជំនុំជម្រះរំពឹងថា សវនាការលើភ័ស្តុតាងនឹងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំនេះ ហើយសាលក្រមនឹងប្រកាសនៅចុងឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង៖

លោក ឡាស អូលសិន                                                 លោក នេត្រ ភក្ត្រា   
មន្ត្រីផ្នែកច្បាប់                                                          មន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ទូរស័ព្ទចល័តៈ +៨៥៥ (០) ១២ ៤៨៨ ០២៣                      ទូរស័ព្ទចល័តៈ +៨៥៥ (០) ១២ ៤៨៨ ១៥៦
សារអេឡិកត្រូនិកៈ olsenl@un.org                                សារអេឡិចត្រូនិកៈ neth.pheaktra@eccc.gov.kh