សំណុំរឿង

សំណុំរឿង​ដែលបានបញ្ចប់

ក.ស.ព បានចូលរួមក្នុងការបញ្ចប់សំណុំរឿងពីរប្រឆាំងនឹងបុគ្គល ៣រូប។ ខាងក្រោមនេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបខ្លីនៃសំណុំរឿង​នីមួយៗ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមអនុវត្តតាមតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម:

សំណុំរឿង ០០១: កាំងហ្កេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ នៃការសម្លាប់រង្គាល ការធ្វើទារុណកម្ម ការដាក់ពន្ធនាគារ និងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀត ព្រមទាំងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ 1949 ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខស -២១ ។ គាត់ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឱ្យជាប់គុកមួយជីវិត។

សំណុំរឿង ០០១៖ កាំង ហ្កេកអ៊ាវ

សំណុំរឿង ០០២/០១: នួន ជា និង ខៀវ សំផន ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ ការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ និងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀត ដែលពាក់ព័ន្ធ នឹងការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញ នៅខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ និងការផ្លាស់ទីលំនៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ ១៩៧៧ ។ អ្នក​ទាំង​ពីរ​ត្រូវ​បាន​ផ្ដន្ទា​ទោស​ដាក់​ពន្ធនាគារ​អស់មួយជីវិត​។ ការជំនុំជម្រះដំណាក់កាលទីពីរ សំណុំរឿង ០០២/០២ កំពុងដំណើរ​ការ​ប្រឆាំងនឹង នួន ជា និង ខៀវ សំផន ពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតមានឡើងនៅតាមឈមណ្ឌលសិន្ដិ​សុខផ្សេងៗ ការដ្ឋាន​ការងារ និងសហករណ៍នានា អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាមនិងវៀតណាម និងការបង្ខំឱ្យរៀបការ។

សំណុំរឿងកំពុងដំណើរការ

សហព្រះរាជអាជ្ញា បច្ចុប្បន្នជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿង​ចំនួន ៥ ប្រឆាំងនឹងបុគ្គលចំនួនប្រាំមួយរូប។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសំណុំរឿង​នីមួយៗ សូមអនុវត្តតាមតំណខាងក្រោម: