ចៅក្រម ស៊ីន រិទ្ធ

Photo

ចៅក្រម ស៊ិន រិទ្ធ គឺជា​អគ្គ​ព្រះរាជ​អាជ្ញារង​នៃ​ការិយាល័យ​អគ្គព្រះរាជអាជ្ញា​អម​សាលា​ឧទ្ធរណ៍។ លោក​បាន​សិក្សា​ច្បាប់​អស់​រយៈពេល ១០ ឆ្នាំ នៅ​សាធារណរដ្ឋ​កាហ្សាក់ស្ថាន និង​បាន​ទទួល​សញ្ញាប័ត្រ​បណ្ឌិត​ច្បាប់​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ​ជាតិ កាហ្សាក់ស្ថាន នៅ​ឆ្នាំ១៩៩៧។ លោក​ទទួល​បាន​ការ​តែងតាំង​ជា​ព្រះរាជអាជ្ញារង​នៅ​តុលាការ​ខេត្ត​បាត់ដំបង​នៅ​ឆ្នាំ២០០១ ហើយ​នៅ​ឆ្នាំ២០០៥ លោក​ត្រូវបាន​តែងតាំង​ជា​ព្រះរាជអាជ្ញា​នាំមុខ​សម្រាប់​តុលាការ​កំពូល។ លោក​ធ្លាប់​ជា​សមាជិក​ក្រុម​រៀបចំ​សេចក្តី​ព្រាង​ក្រម​រដ្ឋប្បវេណី​និង​ក្រម​នីតិវិធី​រដ្ឋប្បវេណី​សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា។ លោកក៏​ធ្លាប់​បង្រៀង​មុខវិជ្ជា​ច្បាប់​ព្រហ្មទណ្ឌ​អន្តរជាតិ​នៅ​រាជបណ្ឌិត​សភា​វិជ្ជាជីវៈ​តុលាការ និង​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​និង​វិទ្យាសាស្រ្ត​សេដ្ឋកិច្ច។