លោកចៅក្រម សោម សិរីវុឌ្ឍ

Photo

លោកចៅក្រម សេរីវុឌ្ឍ មាន​បទពិសោធន៍​ជំនាញ​តុលាការ​រយៈពេល​២២ឆ្នាំ។ លោក​ចាប់ផ្តើម​បម្រើ​ការងារ​ជា​ចៅក្រម​នៅ​តុលាការ​កំពូល​តាំងពី​ឆ្នាំ១៩៨៨​មក។ ពីឆ្នាំ១៩៧៩ -១៩៨៦ លោក​ជា​ប្រធាន​ស្តីទី​នៃ​ខុទ្ទកាល័យ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ ហើយពី​ឆ្នាំ១៩៨៦-១៩៨៨ លោក​គឺជា​មន្រ្តី​នៅ​តុលាការ​កំពូល។ លោក​ធ្លាប់​ចូលរួម​ក្នុង​សិក្ខា​សាលា​ជាច្រើន​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន ប្រទេស​ស្វ៊ីស និង​ទីក្រុង​ប៉ារីស។ លោក​ក៏ជា​គ្រូ​ឧទ្ទេសនាម​នៅ​រាជបណ្ឌិត​សភា​វិជ្ជាជីវៈ​តុលាការ។ នៅឆ្នាំ២០០៥ លោក​ក្លាយជា​សមាជិក​ក្រុម​រៀបចំ​សេចក្តី​ព្រាង​ក្រម​រដ្ឋប្បវេណី​និង​ក្រម​នីតិវិធី​រដ្ឋប្បវេណី​សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា។