បណ្ឌិត យ៉ា ណារិន

Photo

លោក យ៉ា​ ណារិន បច្ចុប្បន្ន​ជា​ប្រធាន​តុលាការ​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី។ លោក​ចាប់ផ្តើម​បម្រើ​ការងារ​ដំបូង​នៅ​ការិយាល័យ​តុលាការ​ដំបូង​នៅ​ឆ្នាំ២០០១ និង​ទទួល​បាន​ការ​តែងតាំង​ជា​ចៅក្រម​នៅ​តុលាការ​ខេត្ត​រតនគិរី​នៅឆ្នាំ២០០២ ហើយ​នៅ​ឆ្នាំ២០០៥ បាន​ក្លាយ​ជា​ប្រធាន​តុលាការ​ខេត្តនេះ។ មុននេះ​ទៀត​ លោក​ជា​មន្រ្តី​នៅ​លេខាធិការដ្ឋាន​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​អ្នកច្បាប់​នៅ​ទីស្តីការ​គណៈ​រដ្ឋមន្រ្តី ទទួល​ខុសត្រូវ​សិក្សា​សេចក្តី​ព្រាងច្បាប់​និង​លិខិត​បទដ្ឋាន​ដែល​ស្នើ​ឡើង​ដោយ​ក្រសួង​នានា។ លោក​បាន​ទទួល​សញ្ញាប័ត្រ​បណ្ឌិត​ឯកទេស​ឧក្រិដ្ឋវិទ្យា​ពី​វិទ្យាស្ថាន​រដ្ឋ​និង​ច្បាប់​នៃ​ប្រទេស​កាហ្សាក់ស្ថាន នៅឆ្នាំ១៩៩៨។