ជួន ធី

គាត់ត្រូវបានតម្លើងឋានៈជាមេកងវរសេនាធំបីខែបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃទីក្រុងភ្នំពេញ។ គាត់​ទទួល​បន្ទុក​ទ័ព​ការពារ​ទីក្រុង។

លោក​បញ្ជាក់​ថា លោក​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រើ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ការពារ​ខ្លួន​ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ទាក់ទង​អ្នក​ដទៃ ព្រោះ​ជា​ទឹកដី​កម្ពុជា។ លោក​ថា ខ្មែរក្រហម​មិន​មាន​គោល​នយោបាយ​វាយប្រហារ​យួន​ទេ ប៉ុន្តែ​ពេល​ក្រោយមក​​ត្រូវ​គេវាយ​ប្រហារ ពួកគេត្រូវវាយប្រហារវិញ។ គាត់​បាន​រៀបការ​ដោយ​គ្មាន​ការ​បង្ខំ គាត់​ស្រឡាញ់​ប្រពន្ធ​គាត់​ដែល​ជា​ពលរដ្ឋ​សាមញ្ញ ហើយ​បាន​សុំ​ប្រធាន​អង្គភាព​គាត់​រៀបការ​ជាមួយ​គាត់។ ឪពុកម្តាយរបស់គាត់មិនមានវត្តមានទេ។ លោក​ថា បើ​មនុស្ស​មិន​ពេញ​ចិត្ត​គ្នា​មិន​បាច់​រៀបការ​ទេ។ គាត់​មិន​ដែល​បាន​ជួប​មនុស្ស​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ដើម្បី​ធានា​ថា​ពួកគេ​បាន​ផ្សំដំនេកក្រោយ​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ណាមួយនោះទេ។ លោក​បាន​និយាយ​ម្តង​ហើយ​ម្តងទៀត​ថា កងទ័ព​កម្ពុជា​ដែល​ចូល​រួម​ប្រយុទ្ធ​ជាមួយ​កងទ័ព​វៀតណាម គឺ​គ្រាន់តែ​ការពារ​ប្រទេស​របស់​ខ្លួន។

Transcript from testimony

Video recordings