លោក ចាន់ ខន

លោក ចាន់ ខន ត្រូវបានកោះហៅធ្វើជាសាក្សីមួយរូបដើម្បីធ្វើសក្ខីកម្មអំពីមន្ទីរសន្ដិសុខ ម៣១ ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខ្មែរក្រហមគ្រប់ គ្រង ដែលគ្រប់គ្រងដោយ កាំង ហ្គេចអ៊ាវ។

ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៣ ខាន់ ខន ត្រូវបានជ្រើសរើសជាទាហ៊ាន ប៉ុន្ដែលោក ត្រូវបានគេបញ្ជូន ទៅធ្វើការជាសន្ដិសុខនៅមន្ទីរ ម១៣ ទៅវិញ។ លោកនៅទីនោះរហូតដល់ចុងឆ្នាំ ១៩៧៣ ឬ ដើមឆ្នាំ ១៩៧៤ ហើយក្រោយមក លោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅធ្វើស្រែនៅឧដុង្គ ជាមួយនឹងទាហ៊ានយាមគុក និងអ្នកទោស។ ជាសាក្សីមួយរូប លោក ចាន់ ខន បាន បញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពនៃការឃុំខ្លួននៅមន្ទីរ ម១៣ រួមនឹងការថែទាំផ្នែកវេជ្ជសាស្ដ្រផងដែរ។ លោកបានរម្លឹកថា អ្នកទោសជាច្រើន បានសម្លាប់ ដោយសារតែការ ខ្វះខាតថ្នាំព្យាបាល ហើយពួកគេមិនទទួលបានការព្យាបាលសំរាប់របួសស្នាម បន្ទាប់ពីការសួរ ចម្លើយឡើយ។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃសក្ខីកម្មរបស់គាត់ ភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងសក្ខីកម្មរបស់សាក្សី និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលគាត់បានធ្វើមុនពេលសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតត្រូវបានលើកឡើង។

Transcript from testimony

Video recordings