លោក ចាន់ ឡាយ

លោក ចាន់​ ឡាយ បានដាក់ពាក្យសុំដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដោយផ្អែកទៅលើការឃុំខ្លួននៅមន្ទីរស-២១។

លោក ឡាយ ចាន់ បានចូលបម្រើកងទ័ពបដិវត្តន៍មុនឆ្នាំ១៩៧៥។ បន្ទាប់ពីរងរបួសក្នុងសមរភូមិ លោកត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យធ្វើការជាអ្នកនាំសារនៅកំពង់ផែគីឡូម៉ែត្រលេខ៦។ ឆ្នាំ ១៩៧៦ គាត់​ត្រូវ​បាន​ចាប់​ខ្លួន និង​ចោទ​ប្រកាន់​ពី​បទ​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​លួច​ស្រូវ​ឲ្យ​ខ្មាំង។ លោក ឡាយ ចាន់ រៀបរាប់​ពី​របៀប​ដែល​លោក​បាន​ឮ​ឆ្មាំ​នៅ​មន្ទីរ​ឃុំឃាំង​លើក​ឡើង​ថា​ជា «សាលា​ទួលស្លែង»។ នៅ​ទីនោះ គាត់​ត្រូវ​បាន​គេ​សួរ​ចម្លើយ និង​វាយ​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ​ចំនួន​ពីរ​ដង​រហូត​ដល់​បាត់បង់​ស្មារតី។​ គាត់បានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះថា គាត់នៅតែទទួលរងនូវផលវិបាកនៃសម័យសួរចម្លើយទាំងនេះ ជាពិសេសគឺអសមត្ថភាពក្នុងការស្តាប់ដោយត្រចៀកខាងឆ្វេងរបស់គាត់។ ក្រោយ​ពី​ឃុំ​ខ្លួន​បាន​ប្រហែល​បី​ខែ លោក ឡាយ ចាន់ ត្រូវ​បាន​ដោះលែង ហើយ​បញ្ជូន​ទៅ​កាន់​ផ្នែក​អប់រំ​ឡើង​វិញ។ ក្រោយ​មក​នៅ​ទីនោះ​បាន​មួយ​ឆ្នាំ គាត់​ត្រូវ​បាន​គេ​បញ្ជូន​ត្រឡប់​ទៅ​កំពង់​ផែ​គីឡូម៉ែត្រ​លេខ ៦ ហើយ​ចាត់​ឲ្យ​ធ្វើ​ស្រែ និង​ដាំបន្លែ។​

លោក ឡាយ ចាន់ទ ត្រូវ​បាន​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​ស្នើ​ឲ្យ​ផ្តល់​សក្ខីកម្ម​លើ​លក្ខខណ្ឌ​ឃុំ​ខ្លួន កន្លែង​ឃុំ​ខ្លួន និង​វគ្គសួរ​ចម្លើយ។

លោក ឡាយ ចាន់ទ បានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះថា ចាប់តាំងពីការឃុំខ្លួនគាត់នៅឆ្នាំ ១៩៧៦ គាត់មិនដែលនិយាយអំពីបទពិសោធន៍ និងការឈឺចាប់របស់គាត់ទេ។

Transcript from testimony

Video recordings