លោក អ៊ូ សាវរិត

លោក អ៊ូ សាវរិទ្ធ បានផ្តល់សក្ខីកម្មពីប្រទេសបារាំង តាមរយៈ Video Conference។ លោក​បាន​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ការ​ស្លាប់​របស់​បង​ប្រុស​លោក អ៊ូ វិនឌី នៅ​ស-២១។

គាត់បានចូលរួមជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងដំណើរការនីតិវិធី ដើម្បីស្វែងរកការពិតពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួន ការឃុំខ្លួន និងការប្រហារជីវិតរបស់បងប្រុសគាត់។ លោក អ៊ូ សាវរិទ្ធ ក៏​បាន​ថ្លែង​ក្នុង​នាម​ជាបង​ថ្លៃ​ ក្មួយ​ស្រី​របស់​លោក ក្នុង​សំបុត្រ​ដែល​លោក​បាន​អាន​ក្នុង​ពេល​ផ្តល់​សក្ខីកម្ម​របស់​លោក និង​សាច់​ញាតិ​ផ្សេង​ទៀត​របស់​លោក។ បងប្រុស​របស់​លោក អ៊ូ សាវរិទ្ធ គឺ​លោក អ៊ូ វិនឌី ជា​និស្សិត​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​នៅ​សាលា​រដ្ឋបាល​ជាតិ​ភ្នំពេញ។ លោក​ធ្វើ​ការ​ជា​មន្ត្រី​ក្រសួង​ការ​បរទេស​ក្នុង​ខុទ្ទកាល័យ​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ឡុង បូរ៉េត។ នៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហម គាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៧៦ ហើយត្រូវបានសម្លាប់នៅថ្ងៃទី ៧ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៧៧។ ចាប់តាំងពីគាត់បានចាកចេញទៅប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ ១៩៧៣ ដើម្បីសិក្សា អ៊ូ សាវរិទ្ធ មិនអាចស្វែងរកឈ្មោះបងប្រុសរបស់គាត់នៅក្នុងបញ្ជីអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅស-២១ រហូតដល់ចុងឆ្នាំ ១៩៧៩ ។ ក្នុងនាមដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី អ៊ូ សាវរិទ្ធ បានសម្តែងនូវទុក្ខសោកយ៉ាងខ្លាំងដែលបានញ៉ំញ៉ីដោយការបាត់បង់បងប្រុសរបស់គាត់ និងដោយសំណួរជាច្រើនដែលមិនទាន់មានចម្លើយ ដែលកំពុងតែលងគាត់តាំងពីគាត់ស្លាប់។

អ៊ូ សាវរិទ្ធ បានសួរសំណួរជនជាប់ចោទទាក់ទងនឹងកាលបរិច្ឆេទនៃការចូលមន្ទីរស-២១ របស់បងប្រុសគាត់ ការប្រព្រឺត្តិទៅលើគាត់នៅទីនោះ និងថាតើគាត់ត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្មដែរឬទេ។

Transcript from testimony

Video recordings