ឡុង​ សាត

សាក្សីបានចូលរួមបដិវត្តន៍ជាទាហាននៅឆ្នាំ ១៩៧០ ដោយសារតែអតីតព្រះមហាក្សត្រសីហនុបានប្រាប់ប្រជាជនរបស់គាត់ឱ្យធ្វើដូច្នេះ។

នៅឆ្នាំ ១៩៧១ គាត់បានចូលរៀនផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ដ ហើយបានក្លាយជាគ្រូពេទ្យនៅថ្នាក់ស្រុក ក្លាយជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យនៅឆ្នាំ ១៩៧៦។ នៅចុងឆ្នាំ ១៩៧៧ មេបញ្ជាការទាំងអស់នៅក្នុងផ្នែករបស់គាត់ - សាក្សីរួមបញ្ចូល - ត្រូវបានហៅទៅកិច្ចប្រជុំដែលគាត់មិនបានចូលរួមដោយសារតែគាត់ ត្រូវបានឈរជើងនៅសមរភូមិ។ អ្នក​រាល់​គ្នា​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​បន្ទាប់​មក​ត្រូវ​បាន​ចាប់​ខ្លួន។ ក្រោយ​មក សាក្សី​បាន​ដឹង​ថា ប៉ុល ពត បាន​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ក្បត់ជាតិ ព្រោះ​គាត់​បាន​បញ្ជូន​ទ័ព​ទៅ​ចាប់​មេ​បញ្ជាការ​ទាំង​នេះ។ គាត់បានចាប់ផ្តើមរៀបចំការតស៊ូប្រឆាំងនឹង ប៉ុល ពត ដោយសម្របសម្រួលជាមួយវៀតណាមដើម្បីធ្វើដូច្នេះ។ គាត់មានអារម្មណ៍ថា គាត់ត្រូវបានគេបង្ខំឱ្យលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃ ដោយសារតែ ប៉ុល ពត សម្លាប់មនុស្សជាបន្តបន្ទាប់។ បើតាមសាក្សី ជម្លោះកម្ពុជា-វៀតណាម ចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ ១៩៧៣ ដោយសារប្រទេសមហាអំណាច ដែលគាំទ្រប្រទេសនីមួយៗ មិនបានបញ្ជូនសម្ភារៈក្នុងបរិមាណស្មើគ្នា។ លោក​បាន​ផ្តល់សក្ខីកម្មថា មាន​កិច្ច​ប្រជុំ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ទីក្រុង​ហូជីមិញ មុន​ការ​ឈ្លានពាន។ សាក្សី​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង សៅ ភីម ហើយ​បាន​ប្រាប់​គាត់​អំពី​ទង្វើ​ក្បត់ជាតិ​របស់ ប៉ុល ពត។ 

ក្រោយ​ពី​ផ្ដួល​រំលំ​សាក្សី​ត្រូវ​បាន​ជនជាតិ​វៀតណាម​ដាក់​ក្នុង​គុក។ សាក្សីបានផ្ដល់សក្ខីកម្មលើឈ្មោះ និងប្រធានបទជាច្រើនទាក់ទងនឹងអន្តរាគមន៍របស់វៀតណាមនៅកម្ពុជា និងការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុង។

Transcript from testimony

Video recordings

Session 1 - 8 November 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 3 - 1 November 2016 - Case 002/02 - FL/KH Date:
Session 4 - 1 November 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 1 - 2 November 2016 - Case 002/02 - FL/KH Date:
Session 2 - 2 November 2016 - Case 002/02 - FL/KH Date:
Session 3 - 2 November 2016 - Case 002/02 - FL/KH Date:
Session 4 - 2 November 2016 - Case 002/02 - FL/KH Date:
Session 1 - 7 November 2016 - Case 002/02 - FL/KH Date:
Session 2 - 7 November 2016 - Case 002/02 - FL/KH Date:
Session 3 - 7 November 2016 - Case 002/02 - FL/KH Date:
Session 4 - 7 November 2016 - Case 002/02 - FL/KH Date: