ម៉ម ណៃ

លោក ម៉ម ណៃ ត្រូវបានកោះហៅជាសាក្សីដើម្បីផ្តល់សក្ខីកម្ម​ពី ម១៣ និង រចនាសម្ព័ន្ធមន្ទីរ ស២១។​ គាត់ជាអតីតប្រធានអង្គភាពសួរចម្លើយនៅមន្ទីរ ស២១។

លោក​ ម៉ម ណៃ ជាគ្រូបង្រៀន និងជានាយកសាលា ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយរដ្ឋបាលសម្តេចសីហនុមុនឆ្នាំ១៩៧០ ដោយចោទប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយខ្មែរក្រហម។ គាត់ជាប់ឃុំអស់ពីរឆ្នាំក្នុងបន្ទប់តូចមួយដូចជនជាប់ចោទដែរ។ បន្ទាប់ពីដោះលែងគាត់ ម៉ម ណៃ បានចូលរួមគណបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ១៩៧៣។ គាត់មកដល់ ម១៣ ពីរឆ្នាំបន្ទាប់ពីរមន្ទីរនេះបានបង្កើតឡើង។ គាត់ជម្រាបដល់អង្អជំនុំជម្រះថានៅឯមន្ទីរ ម១៣ គាត់ត្រូវបានចាត់តាំងអោយដាំដំឡូង និងសួរសម្លើយអ្នកទោសដែលមិនសូវសំខាន់។ គាត់រំលឹកឡើងថាបានបណ្តុះបណ្តាលជាអ្នកសួរចម្លើយដោយការអង្កេតមើលជនជាប់ចោទពេលសួរចម្លើយ។ នៅមន្ទីរ ស២១ គាត់ពិព៏ណនាពីតួរនាទីរបស់គាត់ ជាកម្មាភិបាលផ្នែកសួរចម្លើយសាមញ្ញនិងធម្មតា ដោយប្រគល់តួរនាទីចម្បងផ្នែកសួរចម្លើយ ទៅលើ "កម្មាភិបាលដែលមានឋានះទាប"។ គាត់អះអាងថាគាត់មានចេតនាគេចវាសមធ្យោបាយធ្វើទារុណកម្មនៅពេលសួរចម្លើយម្តងៗ។ គាត់ប្រាប់ដល់អង្គជំនុំជម្រះថា គាត់រួចផុតជីវិតដោយសារតែគាត់ទ្រាំធ្វើ "គរថ្លង់" គ្រប់បែបយ៉ាងលើកលែងតែការងាររបស់គាត់។ ពេលសួរពីរចនាសម្ព័ន្ធមន្ទីរ ស២១​ រឺបរិវេណមន្ទីរនេះ គាត់ថាបាត់បង់ការចងចាំ ហើយថា​តួរនាទីគាត់មិនសំខាន់នៅមន្ទិរ ស២១  ដោយពន្យល់ថាគាត់ខ្វះការយល់ដឹង។

មានមេធាវីម្នាក់ចាំជួយលោក ម៉ម ណៃ ក្នុងករណីមានការធ្វើសក្ខីកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងបានកើតឡើង។ លោក ម៉ម​ ណៃ ត្រូវបានអះអាងជាថ្មីពីសិទ្ធិរបស់គាត់ប្រឆាំងនឹងការឆ្លើយដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងក្នុងអំឡុងពេលការធ្វើសក្ខីកម្មរបស់គាត់ ជាពិសេសនៅពេលគាត់ធ្វើសក្ខីកម្មពីភាពមិនស៊ីគ្នារវាងកំណត់ហេតុដែលផ្តល់អោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត និង សក្ខីកម្មរបស់គាត់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះ។ 

 • ឈ្មោះហៅក្រៅ :
  ចាន់
 • Witness acronym :
  KW-08
 • Age at the time of testimony :
  76
 • Appeared as :
 • សំណុំរឿង : សំណុំរឿង ​០០១
 • Date(s) of testimony :

Transcript from testimony

Video recordings

Session 2 - 15 July 2009 - Case 001 - Fl/KhDate:
Session 1 - 15 July 2009 - Case 001 - Fl/KhDate:
Session 4 - 15 July 2009 - Case 001 - Fl/KhDate:
Session 3 - 15 July 2009 - Case 001 - Fl/KhDate:
Session 4 - 14 July 2009 - Case 001 - Fl/KhDate:
Session 3 - 14 July 2009 - Case 001 - Fl/KhDate:
Session 2 - 14 July 2009 - Case 001 - Fl/KhDate:
Session 1 - 14 July 2009 - Case 001 - Fl/KhDate:
Session 3 - 13 July 2009 - Case 001 - Fl/KhDate:
Session 2 - 13 July 2009 - Case 001 - Fl/KhDate:
Session 1 - 13 July 2009 - Case 001 - Fl/KhDate: