អ្នកស្រី Martine Lefeuvre

Martine Lefeuvre ជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿង ០០១ ដោយបានរងទុក្ខពីការបាត់បង់ប្តី អ៊ុក កេត។ នៅឆ្នាំ ១៩៧៧ ពេលធ្វើជាលេខាទី៣ ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសសេណេហ្គាល់ លោក អ៊ុក កេត បានទទួលសំណើសុំត្រឡប់មកទីក្រុងភ្នំពេញវិញដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា។

គាត់បានសម្រេចចិត្តធ្វើតាមសំណើនេះ ហើយបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី ១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៧៧ ហើយនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៧៧ គាត់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅមន្ទីរស-២១ រហូតដល់គាត់ត្រូវបានប្រហារជីវិតនៅថ្ងៃទី ៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៧៧ ។ ក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់សក្ខីកម្មរបស់នាង Martine Lefeuvre បានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះអំពីការស្វែងរកប្តីរបស់នាង ដែលនាងបានចាប់ផ្តើមនៅដើមខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៧៧។ លុះដល់ឆ្នាំ១៩៧៩ ពេលទៅលេងជំរុំជនភៀសខ្លួននៅព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ ទើបដឹងថាគាត់ត្រូវគេសម្លាប់នៅគុកទួលស្លែង។ នៅឆ្នាំ ១៩៩១ នាងបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញជាមួយកូនពីរនាក់ ដើម្បីស្វែងរកកំណត់ត្រាប្តីគាត់នៅក្នុងបណ្ណសារទួលស្លែង។

Martine Lefeuvre បានរៀបរាប់ពីទុក្ខលំបាករបស់នាង ក៏ដូចជាកូនៗរបស់នាង ដោយសារតែការអវត្តមានរបស់ស្វាមី ដោយលើកហេតុផលថា ការឈឺចាប់នេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅៗតាមពេលវេលា។ អ៊ុក នារី កូនស្រី Martine Lefeuvreís ក៏ចូលរួមជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងដំណើរការនីតិវិធី និងផ្តល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃបើកសវនាការដូចគ្នា។

Transcript from testimony

Video recordings