សែម អំ

សែម អំ បាន​ចូល​រួម​បដិវត្តន៍​នៅ​ឆ្នាំ ១៩៧៣ នៅ​កងពលលេខ ១ និង​កងវរសេនាតូច ៥០២។

ដំបូង​គាត់​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ចការ​សេដ្ឋកិច្ចដោយ​ដឹក​អង្ករ​ទៅ​ទាហាន។ ក្រោយ​ពេល​គាត់​នៅ​ព្រំដែន​វៀតណាម គាត់​ទទួល​បន្ទុក​លើ​ប្រព័ន្ធ​ទំនាក់ទំនង​វិទ្យុ។ គាត់​បាន​ឮ​តាម​វិទ្យុ​បញ្ជា​ឲ្យ​ចាកចេញ ហើយ​ទៅ​ការពារ​គ្រួសារ​របស់​ពួកគេ។ គាត់​បាន​ដឹង​ថា​សមមិត្ត អឿន មាន​គម្រោង​បំភ័យយ​មនុស្ស​។ ពួកគេ​បាន​ស្តុក​សម្ភារៈ និង​រៀបចំ​ឯកសណ្ឋាន​ដើម្បី​ផ្តួលរំលំ ប៉ុល ពត ។ អឿន ត្រូវ​បាន​ចាប់​ខ្លួន​ដូច​មេមេ និង​កម្មាភិបាល​ជា​ច្រើន​នាក់​ទៀត។ ពួកគេមានការភ័យខ្លាចឥតឈប់ឈរនៅពេលនេះ។ គាត់​បាន​ឮ​សំឡេង​ខ្មែរ​មួយ​ចំនួន​និយាយ​អំពី​ការ​ចូលរួម​ជាមួយ​ភាគី​វៀតណាម ដើម្បី​ផ្តួល​រំលំ ប៉ុល ពត។ លោក​បាន​បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា ទាហាន​នៅ​ភូមិភាគ​បូព៌ា​ត្រូវ​បាន​ចាប់​ខ្លួន និង​សម្លាប់​ប្រពន្ធ​របស់​ពួកគេ​ផង​ដែរ។ ពេល​គាត់​ធ្វើ​ការ​ជា​អ្នក​នាំ​សារ​ឲ្យ ហ៊ឹម ហ៊ន គាត់​បាន​ឮ​អំពី​ផែនការ​ផ្តួល​រំលំ ប៉ុល ពត។ ហ៊ន ត្រូវ​បាន​គេ​ចោទ​ថា​ជា​ជន​ក្បត់ និង​ធ្វើ​អត្តឃាត។ លោក​បញ្ជាក់​ថា មាន​អង្គភាព​ពិសេស​ទទួល​បន្ទុក​ផ្នែកបោសសម្អាត។

លោក​បាន​និយាយ​អំពី​អាពាហ៍ពិពាហ៍ ហើយ​បាន​ពន្យល់​ថា កម្មាភិបាល និង​ជន​ពិការ​មាន​តែ​មួយគាត់ដែល​អាច​រៀបការ។ អាពាហ៍ពិពាហ៍សម្រាប់អ្នកប្រយុទ្ធត្រូវបានហាមឃាត់។ គោល​បំណង​សំខាន់​នៃ​ការ​រៀប​ការ​ទាំង​នោះ គឺ​បង្កើត​កូន​ឲ្យ​អង្គការ។ 

Transcript from testimony

Video recordings