ស៊ូយ សៅ

ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ស៊ូយ សៅ បានបម្រើការជាទាហាននៅកងពលលេខ១ ក្រោយមកកងពលលេខ៣១០ ដែលមានមេបញ្ជាការឈ្មោះ អួន ក៏សរសេរថា អឿន។

ស៊ូយ សៅ បាននិយាយថា ពួកគេបានឈរជើងនៅទួលគោក ត្រៀមវាយ ប៉ុល ពត នៅពេលផែនការត្រូវបានលាតត្រដាង ពួកគេបានទៅធ្វើស្រែនៅ កប់ស្រូវ ដើម្បីបង្កើតស្ថានភាពច្របូកច្របល់ ហើយពួកគេនឹងត្រូវបញ្ជូនមកវិញនៅពេលដែលមានសុវត្ថិភាព។ លោក ស៊ូយ សៅ ធ្លាប់ជាកងកំលាំងដែលឈរចាំទទួលភ្ញៀវបរទេសក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ គាត់បាននិយាយថា ក្នុងចំណោមជនបរទេសផ្សេងទៀត ជនជាតិវៀតណាមក៏មកដែរ រហូតទាល់តែមានការសម្របសម្រួល ទើបយើងចាប់ផ្តើមបង្កបញ្ហាជាមួយវៀតណាម។ 

ក្រោយមកនៅឆ្នាំ ១៩៧៨ ស៊ូយ សៅ រួមជាមួយកងទ័ពមកពីទិសនិរតីបានចូលរួមក្នុងការបង្ក្រាបការបះបោររបស់កងទ័ពភូមិភាគបូព៌ាដែលដឹកនាំដោយ សោ ភីម។

Transcript from testimony

Video recordings