សយ ណារឿន

សយ ណារឿន កើត​នៅ​ឆ្នាំ ១៩៥៥ នៅ​ខេត្ត​កំពង់ចាម។ នាង​បាន​បែក​ពី​គ្រួសារ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥។

នាងបានធ្វើការនៅក្នុងអង្គភាពចល័តមួយជាមួយនឹងស្ត្រី ២០-៣០ នាក់ផ្សេងទៀត។ នាងត្រូវបានបង្ខំឱ្យរៀបការនៅឆ្នាំ ១៩៧៥ នាងតូចចិត្តដោយសារតែឪពុកម្តាយរបស់នាងមិននៅទីនោះ ប៉ុន្តែនាងបានយល់ព្រមប្រគល់ខ្លួនឱ្យប្តីរបស់នាងដោយសារតែមានកងជីវពលដើរត្រួតពិនិត្យនៅមុខជម្រកដែលពួកគេកំពុងស្នាក់នៅ។ នាង​មាន​ផ្ទៃពោះ​ភ្លាម​ៗ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បង្ខំ​ឱ្យ​ធ្វើ​ការ​ដោយ​មិន​ខ្វល់ខ្វាយ​អ្វី​ឡើយ ។ នាងកើតជំងឺគ្រុនចាញ់នៅអាយុប្រាំមួយខែ ហើយទារកបានស្លាប់ដោយសារតែនាងមិនមានថ្នាំដើម្បីព្យាបាលគ្រុនចាញ់របស់នាង។ នាងមានផ្ទៃពោះម្តងទៀត ហើយលើកនេះកូនបានរួចជីវិត។ បងស្រីរបស់នាងក៏បានរៀបការដែរ ប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់ឆ្នាំ ១៩៧៨ នៅពេលដែលស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ។ ១១ នៃសាច់ញាតិរបស់នាងបានស្លាប់។

Transcript from testimony

Video recordings