ឯកសារ​តុលាការ

ពាក្យសុំចូលពិនិត្យមើលឯកសារ/មូលដ្ឋានទិន្នន័យ

ពាក្យសុំចូលពិនិត្យមើលឯកសារ/មូលដ្ឋានទិន្នន័យ

ប្រសិនបើលោក/លោកស្រីមិនអាចស្វែងរកឯកសារនៅលើគេហទំព័រ ... បានទេនោះ លោក/លោកស្រីអាចដាក់ពាក្យសុំចូលមើលឯកសារ (Document Request Form.) បុគ្គលិកផ្នែកបណ្ណសារ និងជួយលោក/លោកស្រីទៅតាមសំណើរបស់លោក/លោកស្រី

 

សាធារណជនដែលមានបំណងចង់ចូលពិនិត្យមើលក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យកំណត់ហេតុតុលាការរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ អាចដាក់ពាក្យសុំចូលពិនិត្យមូលដ្ឋានទិន្នន័យ (Database Access Request Form)

 

* សេវាទាំងនេះមានបម្រើជូន សម្រាប់ឯកសារក្នុងសំណុំរឿង ដែលត្រូវបានធ្វើចំណាត់ប្រភេទជាឯកសារសាធារណៈ ដោយអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ។

 

ស្ទ្រីមវីដេអូបន្តផ្ទាល់សវនាការ:

អង់គ្លេសភាសាខ្មែរបារាំង

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានបង្កើតឡើងក្នុងបំណងវិនិច្ឆ័យទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ និងជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងក្នុងចន្លោះពីថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ ថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៦ អ.វ.ត.ក បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅទូទាំំងប្រទេសកម្ពុជា និងបានធ្វើកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីចំពោះមុខអង្គបុរេជំនុំជម្រះ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង និងអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល។ នៅថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ អង្គជំនុំជម្រះ បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តមុខងារសេសសល់សម្រាប់រយៈពេលបីឆ្នាំដំបូង។ ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះ អង្គជំនុំជម្រះនឹងអនុវត្តកិច្ចការមួយចំនួនរួមមាន ការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តទោស ការផ្តល់ការការពារដល់ជនរងគ្រោះនិងសាក្សី ការរក្សាទុក និងគ្រប់គ្រងបណ្ណសាររបស់ខ្លួន និងការ​ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ​អង្គជំនុំជម្រះដល់សាធារណជន និងកិច្ចការផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត។

ការជូនដំណឹងដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលនៅសេសសល់បន្តធ្វើនៅខេត្តកណ្តាល

2024-06-14
អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងមេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តកណ្តាលចាប់ពីថ្ង

សិស្សានុសិស្សប្រមាណ១៨០នាក់ មកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺ ស្វែងយល់អំពីសមិទ្ធផលរបស់សាលាក្ដីខ្មែរក្រហម តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.ចល័ត

2024-06-13
សិស្សានុសិស្សប្រមាណ១៨០នាក់ មកពីវិទ្យាល័យទ័ពមានជ័យ ស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ នៅថ្ងៃ​

សិស្សានុសិ្សប្រមាណ ៩២៤ នាក់ នៅក្នុងវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ខ្សាច់កណ្ដាល ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.ចល័ត

2024-06-06
នៅថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ សិស្សានុសិស្សចំនួន ៩២៤០នាក់ ដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ខ្សាច់កណ្ដាល ស្រុកខ្សាច់កណ្ដាល ខេត្តកណ្ដាល បានចូលរូមក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្

សិស្សានុសិស្សចំនួន ៨៧០នាក់ នៅក្នុងវិទ្យាល័យ ជ័យវរ្ម័នទី៧ ស្រុកកៀនស្វាយ ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.ចល័ត

2024-06-05
សិស្សានុសិស្សប្រមាណ ៨៧០ នាក់ ដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងវិទ្យាល័យ ជ័យវរ្ម័ន ទី៧ ក្នុងស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្ដាល នៅថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ បានចូលរូមក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.
Loading content ...