ចម្លើយតបរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បយវេណីទៅនឹងសំណើបន្ទាន់លើកទីមួយរបស់ នួន ជា សុំបន្ថែមពេលវេលា និងចំនួនទំព័រកំណត់ សម្រាប់ដាក់សារណាលើបណ្តឹងសាទុក្ខជំទាស់ទៅនឹងសាសក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២

Posted 08 សីហា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 08 សីហា 2019
Download file
Text DocumentF47_2_KH.PDF
1.64 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F47/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី