សេចក្តីសម្រេចលើបណ្តឹងសាទុក្ខភ្លាមៗរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការបញ្ចប់អានុភាព សំណុំរឿង ០០៤/២ របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង

Posted 10 សីហា 2020 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 10 សីហា 2020
Download file
Text DocumentE004_2_1_1_2_KH.pdf
2.41 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E004/2/1/1/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០៤/២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល