ការ​ជូន​ដំណឹង​អំពី​ការ​សម្រេច​របស់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះរបស់​សាលាដំបូង​ក្នុង​ការ​មិន​ស្ដាប់​សក្ខីកម្ម​សាក្សី​ដែល​មាន​រហ័សនាម​ 2-TCE-946

Posted 19 ឧសភា 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 19 ឧសភា 2017
Download file
Text DocumentE443_7_KH.PDF
145.22 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E443/7
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង