ការឆ្លើយតបទៅនឹងចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិទៅនឹងសំណើរបស់ អោ អាន ស្នើសុំការបញ្ជាក់ថា វិធានការរដ្ឋបាលដែលត្រូវការទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីរក្សាសំណុំរឿង ០០៤/២ ទុកក្នុងបណ្ណសារ

Posted 24 មីនា 2020 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 មីនា 2020
Download file
Text DocumentD359_31_KH.pdf
729.64 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D359/31 & D360/40
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០៤/២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី