ការឆ្លើយតបរបស់លោក ខៀវ សំផន ទៅនឹងសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ស្តីពីការបន្ថែមពេលវេលា និងបង្កើនចំនួនទំព័រនៃសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបណ្តឹងសាទុក្ខ

Posted 26 មេសា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 26 មេសា 2019
Download file
Text DocumentF42_1_KH.PDF
1.42 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F42/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី