ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ថែម ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្ដីបង្គាប់របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងទៅអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រដោយស្នើសុំព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទិននឹងជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្

Posted 21 កុម្ភៈ 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 21 កុម្ភៈ 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE138_1_7_3_KH[1].pdf
79.43 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E138/1/7/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Parent Document