ការបង្ហាញពីបញ្ហាអង្គច្បាប់ដែលមេធាវីការពារក្តីលោក ខៀវ សំផន មានបំណងលើកឡើងនៅក្នុងសវនាការបឋមសម្រាប់សំណុំរឿង ០០២/០២

Posted 02 កក្កដា 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE305_11_KH.PDF
465.93 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E305/11
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២/០២សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document