[កែតម្រូវ ១] សារណាចូលរួម និងផ្តល់ការគាំទ្របន្ថែមទៅលើ “សំណើបន្ទាន់របស់សហមេធាវីតំណាងដើម បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី សុំពន្យារពេល និងបន្ថែមចំនួនទំព័រ ក្នុងការដាក់បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់នឹង សេចក្តីសម្រេចពីភាពអាចទទួលយកបាននៃអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុ

Posted 07 September 2018 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 07 September 2018
Download file
Text DocumentD362_2_KH.pdf
315.82 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D362/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០៤/២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី