ម្លើយ​តប​ទៅនឹង​សំណើរបស់​សហព្រះរាជអាជ្ញា​ សុំ​ឲ្យ​ដាក់​បញ្ជូល​ទីតាំង​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ផ្សេងទៀត​ទៅ​ក្នុង​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​នៃការ​ជំនុំ​ជម្រះ​នៅដំណាក់​កាល​ដំបូង ក្នុង​សំណុំ​រឿង​០០២

Posted 16 កុម្ភៈ 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 16 កុម្ភៈ 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE163_4_KH.PDF
3.11 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E163/4
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document